• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Dodana: 26.05.2023 12:45

Kategorie: Kultura

Prezydent Miasta Białegostoku zarządzeniem nr 478/23 z 24 maja 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia. Kwota zaplanowana w konkursie wynosiła 164.000 zł. Do dnia 11 maja 2023 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 29 ofert.

Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 11 dotacji na łączną kwotę  164 000 zł.  

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość dotacji (w zł)

1

Stowarzyszenie Orthnet

Kulturalne inspiracje - poszukiwanie talentów i pasji 2

4 000,00

2

Stowarzyszenie Szukamy Polski

SLAM POETYCKI BIAŁYSTOK 2023

4 000,00

3

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego

„Ecie, pecie” - widowisko sentymentalne w 80.rocznicę śmierci białostockiego kompozytora Zygmunta Białostockiego

5 000,00

4

Stowarzyszenie „Schola Humana”

Publikacja książki Krystyny Koneckiej „Konterfekty i konteksty”

15 000,00

5

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok

Bolesław Augustis i Sybiracy z Nowej Zelandii. Kwerenda i digitalizacja wybranych archiwów

9 000,00

6

FUNDACJA "OIKONOMOS"

Wydanie płyty z hymnami liturgicznymi ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy

8 000,00

7

Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

Wystawa fotografii, Free Mind Ring oraz trzy premiery kameralne w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec

15 000,00

8

Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne

IMMERSIONS (European Hybrid Music Network for Cultural Peripheries) cz. 1

36 000,00

9

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernova”

Kobiety Wschodu - edycja IV

40 000,00

10

Inicjatywa Plac NZS

„Sztuka w MARCHANDZIE”

20 000,00

11

FUNDACJA BIAŁORUŚ 2020

Chto ty hetki? / Kto ty jesteś? Wykłady poświęcone historii mniejszości białoruskiej

8 000,00

 

 

SUMA

164 000,00 

Był to już ostatni otwarty konkurs ofert na projekty z zakresu kultury realizowane w 2023 roku.

Zarządzenie nr 478_23

rozmiar: 261,17 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 478_23 (do odczytu)

rozmiar: 29,5 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 478_23

rozmiar: 758,08 KB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 478_23 (do odczytu)

rozmiar: 16,76 KB DOCX pobierz
Do góry