Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok

Dodana: 15.12.2021 12:01

Kategorie: Pomoc społeczna

Zarządzeniem Numer 1002/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok pod nazwą:

1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Wykaz podmiotów biorących udział w postępowaniu konkursowym, wraz z kwotą przyznanej dotacji oraz sumą uzyskanych punktów, stanowi załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie Numer 1002/21 Prezydenta Miasta Białegostoku (do odczytu)

rozmiar: 60,5 KB DOC pobierz

Zarządzenie Numer 1002/21 Prezydenta Miasta Białegostoku (skan)

rozmiar: 952,54 KB PDF pobierz
Do góry