• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na Promocję i prezentację walorów turystycznych Miasta Białystok

Dodana: 11.05.2022 14:00

Kategorie: Promocja Turystyka

Prezydent Miasta Białegostoku Zarządzeniem nr 415/22 z 11 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, w formie wsparcia zadania, pn. Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok, planowanych do realizacji w 2022 roku, w okresie od 1 czerwca do 30 listopada.

Kwota zaplanowana w konkursie wynosiła 150 000 zł.  Do dnia 4 maja 2022 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 10 ofert.

Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 5 dotacji  na łączną kwotę 130 000 zł.  

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana wysokość dotacji
(w zł)/Ocena formalna

1

Stowarzyszenie "Dorzecze"

Sentymentalna podróż kulinarna, czyli kuchnia Białegostoku lat 20 tych XX wieku

13 000,00

2

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku

Zabytkowymi autobusami po Białymstoku 2022

25 000,00

3

Fundacja Fucco

Nieodkryty Białystok

negatywna

4

Białostocka Organizacja Turystyczna

Organizacja przedsięwzięć promujących atrakcje turystyczne Białegostoku (np. spoty promocyjne, spacery tematyczne, wycieczki po mieście, gry miejskie, wydawanie bezpłatnych publikacji i wydawnictw turystycznych, promocyjnych lub informacyjnych - mapy, ulotki, questy i inne)

0,00

5

Fundacja Centrum Nowoczesnej Turystyki

Współczesny Białystok. Multimedialne przewodniki on-line po nowych atrakcjach Białegostoku

0,00

6

Fundacja Szamto

Piknik "Podlaskie Śniadanie Mistrzów"

45 000,00

7

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku

Białystok wielowątkowy

27 000,00

8

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku

Odkrywamy białostockie zabytki

20 000,00

9

Fundacja Szansa Dla Niewidomych

„Spacerownik”

0,00

10

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.PL

negatywna

Zarządzenie nr 415_22

rozmiar: 604,2 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 415_22 (do odczytu)

rozmiar: 44,5 KB DOC pobierz
Do góry