• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej

Dodana: 27.04.2022 13:15

Kategorie: Turystyka Promocja

Prezydent Miasta Białegostoku Zarządzeniem Nr 373/22 z 27 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, pn. Prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej w Mieście Białystok.

W niniejszym konkursie zostały złożone 2 oferty, z czego jedna przeszła negatywnie ocenę formalną. Kwota zaplanowana w konkursie wynosiła 130 000 zł. Prezydent Miasta Białegostoku przyznał jedną dotację na całą kwotę 130 000 zł.   

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana wysokość dotacji
(w zł)/Ocena formalna

1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku

Białystok turystyczny – bezpieczny i przyjazny

130 000 zł  

2

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej", www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl, www.FestiwalZubra.pl, www.ForestFestival.Eu

Negatywna ocena formalna

Zarzadzenie nr 373_22

rozmiar: 535,23 KB PDF pobierz

Zarzadzenie nr 373_22 (do odczytu)

rozmiar: 38 KB DOC pobierz
Do góry