• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w okresie od 16 maja do 31 grudnia 2022 r.

Dodana: 11.05.2022 10:26

Kategorie: Kultura

Prezydent Miasta Białegostoku zarządzeniem nr 404/22 z 10 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2022 roku, w okresie od 16 maja do 31 grudnia. Kwota zaplanowana w konkursie wynosiła 192.000 zł. Do dnia 25 kwietnia 2022 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 20 ofert.

Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 11 dotacji na łączną kwotę  192 000 zł. 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

wysokość dotacji (w zł)

1

FUNDACJA TUTAKA

XXIX Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja Vosień 2022"

20 000,00  

2

Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód

Eliminacje Regionalne do IX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German

4 000,00  

3

Fundacja "Artystyczna Fama"

ZYGMUNT BIAŁOSTOCKI - JA PRZEDWOJENNY WOLĘ STYL

10 000,00  

4

Fundacja Eduartis

Roztańczona scena - prezentacja widowisk taneczno- kostiumowych "Opowiastki z lasu i nie tylko..." oraz "Opowieść o Cebulku"

5 000,00  

5

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Supernova

Białostocki Piknik Muzyczny

15 000,00  

6

Fundacja Teatr PAPAHEMA

Posłuchać „Mesjasza”: Bruno Schulz 2022

30 000,00  

7

Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych BIS

"Koncerty w 150 rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki"

8 000,00  

8

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis

Otwarta Świetlica Międzykulturowa

20 000,00  

9

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwierajmy Serca” przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku

Integracyjne Spotkanie Muzyczno - Teatralne

5 000,00  

10

STOWARZYSZENIE MESS'AJE POLSKA

Ikonograficzny i muzyczny dialog Kultury Wschodu i Zachodu

5 000,00  

11

Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne

B.EAST FEST

70 000,00  

 

 

SUMA

192 000 zł

 Był to już ostatni otwarty konkurs ofert na projekty z zakresu kultury realizowane w 2022 roku.

 

Zarządzenie nr 404_22

rozmiar: 284,88 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 404_22 (do odczytu)

rozmiar: 30 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 404_22

rozmiar: 676,26 KB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 404_22 (do odczytu)

rozmiar: 16,09 KB DOCX pobierz
Do góry