• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Dodana: 24.04.2023 11:35

Kategorie: Turystyka

Prezydent Miasta Białegostoku zarządzeniem nr 351/23 z 20 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, w formie wsparcia zadania, pn. Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok, planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 1 maja do 31 października.

 Kwota zaplanowana w konkursie wynosiła 150 000 zł.  Do dnia 30 marca 2023 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło
9 ofert.

 Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 5 dotacji  na łączną kwotę 140.000 zł.  

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

wysokość dotacji
(w zł)/Ocena formalna

1

Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”

 

Białostockie osiedla BEZ FILTRÓW – cz.1

0,00 zł

2

Fundacja Centrum Nowoczesnej Turystyki

Szlakiem Esperanto w Białymstoku: Projekt audiowizualny

0,00 zł

3

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku

Zabytkowymi autobusami po Białymstoku 2023

25 000,00 zł

5

Fundacja Fucco

Nieodkryty Białystok

0,00 zł

6

Stowarzyszenie Dorzecze

Kulinarny Białystok 2023

14 000,00 zł

6

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku

 

Turystyczne lato w Białymstoku

45 000,00 zł

7

Fundacja Szamto

Piknik "Podlaskie Śniadanie Mistrzów"

45 000,00 zł

8

Arteko

Getto białostockie- plan oraz spacer historyczny

11 000,00 zł

9

Fundacja na Rzecz Wspierania Kultury i Sztuki „Forma”

Taneczna wycieczka po mieście – teledysk „Taneczny Białystok”

0,00 zł

Do góry