• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Dodana: 01.08.2022 13:30

Kategorie: Edukacja

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca. Lista wolnych miejsc w danej szkole znajduje się w systemie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku.

W terminie od 2 sierpnia do 4 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacji  uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych będzie przebiegała na wolne miejsca, na analogicznych zasadach jak rekrutacja zasadnicza, jednak bez wykorzystania systemu elektronicznego. Kandydat będzie mógł pobrać formularz wniosku  o przyjęcie do szkoły w każdej szkole ponadpodstawowej, wypełnić go i złożyć w sekretariacie szkoły.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej zostanie podana do publicznej wiadomości dnia 16 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00.

Na dzień 1 sierpnia 2022 r. pozostało 1 067 wolnych miejsc.

 

Do góry