• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Realizacja projektu grantowego "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania..."

Dodana: 28.04.2023 08:08

Kategorie: Edukacja

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Miasto Białystok otrzymało grant na realizację Projektu „Dostępna Szkoła-innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program powstał z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnościami) uczących się w placówkach edukacyjnych, w których należy wprowadzić udogodnienia architektoniczne, usprawnienia i rozwiązania systemowe dotyczące dostępności.

W ramach projektu, w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. w czterech szkołach podstawowych:

  • Szkole Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku,
  • Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku,
  • Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku,
  • Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku,

testowany jest model dostępnej szkoły, czyli wzorcowy model szkoły, w której realizowana jest idea edukacji włączającej.

Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, remontowych, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Nauczyciele i specjaliści będą mieli możliwość podniesienia kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

Dofinansowanie przedsięwzięcia grantowego wynosi 1 300 000,00 zł - 94,29 % środków pochodzi z EFS, zaś 5,71 % z budżetu państwa.

Informacja (do odczytu)

rozmiar: 202,26 KB DOCX pobierz
Do góry