• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Program "Cash for Work" w białostockich szkołach

Dodana: 05.07.2022 15:20

W dniu 20 kwietnia 2022 r. Miasta Białystok podpisało porozumienie z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w zakresie realizacji programu „Cash for Work” dla uchodźców z Ukrainy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

„Cash for Work” to program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców, w tym przypadku z Ukrainy. W jego ramach zawierane są umowy zlecenia z uczestnikami i porozumienia trójstronne. Kluczowym elementem jest wsparcie uczniów w szkołach, w kontakcie z nauczycielami czy rówieśnikami.

Do chwili obecnej 33 ukraińskich nauczycieli jest zatrudnionych w miejskich szkołach i przedszkolach. Uchodźcy pracują jako asystenci i pomagają ukraińskim dzieciom w integracji w białostockich placówkach edukacyjnych. W ramach rekrutacji wykorzystano zgłoszenia przesłane przez miejską stronę bialystokpomaga.pl. Uczestnicy programu zostali zatrudnieni na 3 miesiące i pracują w wymiarze 6 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

W dniu 01 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji PCPM oraz obywatelkami Ukrainy, mające na celu przeprowadzenie badania ankietowego. Ponadto obowiązujące do dnia 20 lipca 2022 r. umowy zlecenia z obywatelkami Ukrainy zostały przedłużone do dnia 31 grudnia 2022 r.  Ze względu na okres wakacyjny część osób została oddelegowana do innych placówek, w których prowadzone są zajęcia w miesiącu lipcu i sierpniu.

Fundacja PCPM wypłaca asystentom-uchodźcom wynagrodzenie oraz pokrywa koszty podatków, składek i ubezpieczenia, natomiast dyrektor placówki  jest odpowiedzialny za ustalenie zadań dla pracownika i nadzór nad jego pracą.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od ponad 16 lat niesie pomoc humanitarną w kryzysach uchodźczych i od samego początku wojny aktywnie pomaga ukraińskim uchodźcom.

Do góry