Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: „Aktywni Sąsiedzi 2020”

Dodana: 26.08.2020 14:15

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony operator projektów, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującym budowanie poczucia wspólnoty i więzi sąsiedzkich mieszkańców Białegostoku na poszczególnych osiedlach poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania negatywnym skutkom epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

Operator projektów będzie odpowiedzialny za następujące działania:

1) opracowanie dokumentacji konkursowej,

2) przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję,

3) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania ofert realizacji projektów, procedury składania ofert, realizacji projektów i ich rozliczania;

4) rozliczenie realizacji całego zadania;

5) promocję konkursu na każdym etapie jego realizacji.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania wynosi 60.000 zł: kwota 15 tys. zł jest przeznaczona na działania operatora projektów, a 45 tys. zł na dofinansowanie projektów, które zostaną wyłonione w konkursie.

Ofertę należy złożyć do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem platformy Witkac.pl. oraz w wersji papierowej w terminie do 16 września br. do godz. 15.30.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

oświadczenie

rozmiar: 12,36 KB DOCX pobierz

Zarządzenie Nr 779/20 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: "Aktywni Sąsiedzi" (do odczytu)

rozmiar: 152 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 779/20 ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: "Aktywni Sąsiedzi" (skan)

rozmiar: 858,73 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 816/20 powołanie Komisji Konkursowej (do odczytu)

rozmiar: 19,2 KB DOCX pobierz

Zarządzenie Nr 816/20 powołanie Komisji Konkursowej (skan)

rozmiar: 137,84 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 880/20 Rozstrzygnięcie konkursu na wyłonienie operatora projektów (do odczytu)

rozmiar: 42,5 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 880/20 Rozstrzygnięcie konkursu na wyłonienie operatora projektów (skan)

rozmiar: 103,18 KB PDF pobierz
Do góry