• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Posiłek w szkole i w domu - 2024

Dodana: 02.07.2024 14:43

Kategorie: Edukacja

Flaga i herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej

Miasto Białystok realizuje Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Program przewiduje zapewnienie wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, a także wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program składa się z 3 modułów:

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży,
  2. Moduł dla osób dorosłych,
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułu 3 na podstawie Umowy nr 1/2024 zawartej 26 czerwca 2024 r. pomiędzy Miastem Białystok, a Skarbem Państwa - Wojewodą Podlaskim, z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty, Miastu Białystok w 2024 roku na realizację Programu w 9 szkołach podstawowych zostaną przekazane środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 720 000,00 zł (80% kosztów realizacji zadania). Ponadto Miasto zapewniło wkład własny w łącznej wysokości 180 000,00 zł (20% kosztów realizacji zadania). Całkowita wartość zadania: 900 000,00 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) w następujących szkołach:

Lp.

Szkoła objęta dofinansowaniem

Kwota udzielonego wsparcia w formie dotacji celowej

Kwota wkładu własnego Miasta Białystok

1.

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

80 000,00 zł

20 000,00 zł

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

80 000,00 zł

20 000,00 zł

3.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Św. Królowej Jadwigi w Białymstoku

80 000,00 zł

20 000,00 zł

4.

Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

80 000,00 zł

20 000,00 zł

5.

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

80 000,00 zł

20 000,00 zł

6.

Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku

80 000,00 zł

20 000,00 zł

7.

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

80 000,00 zł

20 000,00 zł

8.

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku

80 000,00 zł

20 000,00 zł

9.

Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

80 000,00 zł

20 000,00 zł

Ogólna wartość projektu: 900 000,00 zł, w tym:

720 000,00 zł

180 000,00 zł

Do góry