• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert pn. Prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej w Mieście Białystok

Dodana: 04.04.2022 15:05

Kategorie: Promocja Turystyka

Prezydenta Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w formie powierzenia pn. Prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej w Mieście Białystok. Przedmiotem konkursu jest zadanie mające na celu podnoszenie jakości obsługi ruchu turystycznego w Mieście Białystok oraz promocję atrakcji turystycznych Miasta, polegające na prowadzeniu sezonowego punktu Informacji Turystycznej.

Ofertę należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac, następnie wydrukować
(z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku, najpóźniej w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 roku do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie turystyki”, za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
  • operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę. Na niniejszy konkurs przeznaczono 130 000 zł.

 

Zarządzenie nr 314_22

rozmiar: 3.91 MB PDF pobierz

Zarządzenie 314_22 (do odczytu)

rozmiar: 115.5 KB DOC pobierz
Do góry