• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku

Dodana: 08.05.2024 13:11

Kategorie: Pomoc społeczna

Zarządzeniem Nr 42/2024 z dnia 8 maja 2024 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności".

Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy witkac.pl oraz w wersji papierowej w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok.

Termin składania ofert upływa dnia 31 maja 2024 r. o godz. 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w wersji papierowej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (do odczytu)

rozmiar: 63.57 KB DOCX pobierz

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (skan)

rozmiar: 3.69 MB PDF pobierz

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (do odczytu)

rozmiar: 209.82 KB PDF pobierz

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (skan)

rozmiar: 442.7 KB PDF pobierz
Do góry