• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku

Zarządzeniem Nr 226/23 z dnia 06 marca 2023 r. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą "Prowadzenie działań aktywizacyjnych skierowanych do mieszkańców Białegostoku w wieku 60 lat i więcej".

Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy Witkac oraz przesłać w wersji papierowej na adres Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok.

Termin składania ofert upływa dnia 29 marca 2023 r. o godz. 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu w wersji papierowej.

Zarządzenie Nr 226/23 (do odczytu)

rozmiar: 197 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 226/23 (skan)

rozmiar: 6,38 MB PDF pobierz
Do góry