Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022 - 2023

Dodana: 17.11.2021 13:09

Kategorie: Pomoc społeczna

Zarządzeniem Nr 908/21 z dnia 16 listopada 2021 r. Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022 - 2023, pn.:

  1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży.
  2. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy witkac.pl oraz przesłać w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok.

Termin składania ofert upływa dnia 08 grudnia 2021 r. o godz. 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu w wersji papierowej.

Zarządzenie Nr 908/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

rozmiar: 7,93 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 908/21 w sprawie otwartego konkursu ofert - do odczytu

rozmiar: 79,3 KB DOCX pobierz
Do góry