• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa

Dodana: 20.03.2023 08:50

Kategorie: Turystyka Konkurs

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, pn. Prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej w Mieście Białystok. Przedmiotem konkursu jest podnoszenie jakości obsługi ruchu turystycznego w Mieście Białystok oraz promocja atrakcji turystycznych Miasta poprzez prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej w Mieście Białystok.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl wraz z dostarczonym w wersji papierowej potwierdzeniem złożenia oferty z jednakową sumą kontrolną. Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji i złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie turystyki”, za pośrednictwem:
1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
2) operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2023 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Na niniejszy konkurs przeznaczono 100 000 zł.

Warunki konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

zarzadzenie_nr_239_23 (do odczytu)

rozmiar: 116.5 KB DOC pobierz

zarzadzenie_nr_239_23 (skan)

rozmiar: 4.11 MB PDF pobierz
Do góry