• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizacja wycieczek tematycznych po Białymstoku

Dodana: 04.06.2021 14:33

Kategorie: Kultura Turystyka

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, w formie wsparcia zadania, pn. Organizacja wycieczek tematycznych po Białymstoku z wykorzystaniem zabytkowych autobusów komunikacji miejskiej, w okresie od 1 lipca do 30 września br.

Celem konkursu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta oraz turystów w rozwoju przemysłu czasu wolnego, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, edukacji krajoznawczej, a także popularyzacja i prezentacja walorów turystycznych miasta Białystok.

 Ofertę należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac.pl.

 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl, następnie wydrukować
(z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku, najpóźniej w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie turystyki”, za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
    15-950 Białystok;
  • operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku,
    Słonimska 1, 15-950 Białystok.

 O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę.

 Na niniejszy konkurs przeznaczono 20 000 zł.

 Warunki konkursu do pobrania poniżej.

 Link do platformy witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

Załącznik do zarządzenia (do odczytu)

rozmiar: 35,83 KB DOCX pobierz

Załącznik do zarządzenia (skan)

rozmiar: 3,7 MB PDF pobierz

Zarządzenie 422/21 (skan)

rozmiar: 285,75 KB PDF pobierz

Zarządzenie 422/21Zarządzenie 422/21 (do odczytu)

rozmiar: 15,33 KB DOCX pobierz
Do góry