• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Dodana: 20.02.2023 10:25

Kategorie: Niepełnosprawni

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oraz pobytu całodobowego.

Celem realizacji zadania będzie zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz dorosłymi osobami z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwanego dalej „Programem” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.04.2023 r. do dnia 10.12.2023 r. Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pok. nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2023 r. do godz. 15.30

Zarządzenie nr 165/23 (od odczytu)

rozmiar: 33,45 KB DOCX pobierz

Zarządzenie nr 165/23 (skan)

rozmiar: 4,9 MB PDF pobierz

Zarządzenie nr 261/23 - rozstrzygnięcie (do odczytu)

rozmiar: 75,5 KB DOC pobierz

Zarządzenie nr 261/23- rozstrzygnięcie (skan)

rozmiar: 842,2 KB PDF pobierz
Do góry