Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie konsultacji społecznych

Dodana: 15.11.2021 12:20

Kategorie: Zdrowie

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji projekt Miejskiego program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 r.

Konsultacje trwają do 24 listopada 2021 r.

Treść konsultowanego projektu programu wraz z ankietą konsultacyjną są dostępne w załączeniu.

Opinie i propozycje przedstawione za pomocą ankiety konsultacyjnej można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: dsp@um.bialystok.pl oraz bkulikowska@um.bialystok.pl .

Ankieta

rozmiar: 297,21 KB PDF pobierz

Ogłoszenie

rozmiar: 511,55 KB PDF pobierz

Program

rozmiar: 5,73 MB PDF pobierz
Do góry