• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Oferta Stowarzyszenia Bliżej Siebie Białystok - Eindhoven na realizację zadania publicznego pod nazwą "Wielkanocne paczki żywnościowe 2023"

Dodana: 13.03.2023 10:00

Kategorie: Pomoc społeczna

Dnia 10 marca 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Bliżej Siebie Białystok - Eindhoven pod nazwą "Wielkanocne paczki żywnościowe 2023".

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi przyjmuje Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, e-mail: dsp@um.bialystok.pl w terminie do dnia 20 marca 2023 r.

Oferta Stowarzyszenia Bliżej Siebie Białystok - Eindhoven (skan)

rozmiar: 1.9 MB PDF pobierz
Do góry