Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz oferta Fundacji Instytut Białowieski na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”

Dodana: 28.09.2021 15:10

Kategorie: Pomoc społeczna

Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku wpłynęły oferty: w dniu 23.09.2021 roku oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w dniu 24.09.2021 roku oferta Fundacji Instytut Białowieski.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Icchoka Malmeda 8 ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.

Oferta Fundacji Instytut Białowieski (skan)

rozmiar: 286,33 KB PDF pobierz

Oferta Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (skan)

rozmiar: 1,01 MB PDF pobierz
Do góry