• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Oferta Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku na realizację zadania publicznego pn. „Białystok Niepodległy – Jelczem M11 na 11 listopada”

Dodana: 03.10.2022 11:46

Kategorie: Turystyka Promocja

Departament Kultury, Promocji i Sportu informuje, iż w dniu 14.09.2022 r. wpłynęła oferta Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku na realizację zadania publicznego pn. „Białystok Niepodległy – Jelczem M11 na 11 listopada”, które realizowane będzie w okresie od 01.11.2022 r. do 15.11.2022 r. Oferta uzyskała akceptację Prezydenta Miasta Białegostoku, który przyznał na realizację zadania publicznego spełniającego wszelkie przesłanki wynikające z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację w wysokości 9 000 zł. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert można składać ewentualne uwagi co do realizacji danej oferty.

Oferta Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku

rozmiar: 1.37 MB PDF pobierz
Do góry