• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2023

Dodana: 28.04.2023 08:08

Kategorie: Edukacja

Miasto Białystok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, na podstawie Umowy nr 71/2023 zawartej 24 kwietnia 2023 r. pomiędzy Miastem Białystok, a Skarbem Państwa - Wojewodą Podlaskim, z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty otrzymało środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 207 500,00 zł dla 15 placówek wychowania przedszkolnego i 16 szkół oraz zapewniło wymagany wkład własny w łącznej wysokości 51 875,00 zł. Całkowita wartość zadania: 259 375,00 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup do bibliotek przedszkolnych i szkolnych nowości wydawniczych, działań promujących czytelnictwo, a także zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Szczegóły w załączniku.

Informacja (do odczytu)

rozmiar: 61.28 KB DOCX pobierz
Do góry