Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nabór wniosków do Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego za 2021 r.

Dodana: 06.12.2021 12:42

Kategorie: Kultura

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, za najlepszą książkę 2021 roku. Nagroda Literacka przyznawana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach:  

 • za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem, oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe;
 • za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda Literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody Literackiej, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów książek.

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku”) należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Kultury, Promocji i Sportu
ul.
Słonimska 1
15-950 Białystok

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2022 roku. W przypadku składania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Warunki udziału w ogłaszanym konkursie

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnego wniosku w wyznaczonym terminie.
 2. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:
 • członkowie Kapituły i dotychczasowi laureaci Nagrody Literackiej;
 • stowarzyszenia twórcze i kulturalne;
 • jednostki oświatowe, instytucje kultury;
 • organy administracji publicznej;
 • wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Literackiej powinien zawierać:
 • dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
 • informacje dotyczące zgłaszanej publikacji: imię/imiona i nazwisko autora (oraz ew. pseudonim artystyczny jeśli się nim posługuje), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania;
 • wskazanie, do której kategorii jest zgłaszana publikacja;
 • w przypadku zgłoszenia do kategorii najlepsza książka roku uzasadnienie zawierające informacje o dorobku i powiązaniu autora z miastem lub regionem oraz znaczeniu jego działalności dla kultury miasta;
 • w przypadku zgłoszenia do kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku uzasadnienie dokonywanego zgłoszenia;
 • oświadczenie wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Do wniosku należy załączyć co najmniej 3 egzemplarze zgłaszanej książki (dotyczy wydawnictw i autorów), które nie podlegają zwrotowi.

Wzór wniosku wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku dostępny jest w zakładce Kultura/Nagrody artystyczne.

 

 

Nabór wniosków do Nagrody Literackiej (skan)

rozmiar: 838,7 KB PDF pobierz

Nabór wniosków do Nagrody Literackiej (do odczytu)

rozmiar: 56,5 KB DOC pobierz

Wniosek o przyznanie Nagrody Literackiej

rozmiar: 52 KB DOC pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy

rozmiar: 35 KB DOC pobierz

Uchwała ws. ustanowienia Nagrody Literackiej (do odczytu)

rozmiar: 207,19 KB PDF pobierz

Uchwała zmieniająca ws. Nagrody Literackiej XXXV-510-21 (do odczytu)

rozmiar: 113,76 KB PDF pobierz

Uchwała zmieniająca ws. Nagrody Literackiej XLIII-611-21 (do odczytu)

rozmiar: 151,86 KB PDF pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych

rozmiar: 18,3 KB DOCX pobierz
Do góry