• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nabór wniosków dla osób niepełnosprawnych

Dodana: 30.03.2023 13:25

Kategorie: Niepełnosprawni

Urząd Miejski w Białymstoku informuje, iż od 1 kwietnia 2023 roku rozpoczyna nabór wniosków w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaprasza również pracodawców do składania wniosków o wsparcie w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Nabór będzie prowadzony przez system SOW PFRON (Systemu Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.org.pl/ )  

Nabór wniosków na w/w zadania będzie prowadzony do dnia 15 września 2023 r. lub do czasu wyczerpania puli środków PFRON lub do jakimi dysponuje Miasto Białystok.

Do góry