Facebook icon
 • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Nabór do udziału w projekcie pn.: "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"

Dodana: 13.02.2020 14:33

Kategorie: Zdrowie

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do udziału w projekcie pn.: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego realizowane zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237) NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2016-2020.

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Zajęcia będą się odbywały w okresie do II - VII 2020 roku.

W ramach realizacji projektu odbywać się będą następujące zajęcia:

 • Spotkania grupowe z dietetykiem – 15 spotkań każda z grup,
 • Spotkania grupowe z psychologiem – 15 spotkań każda z grup,
 • Spotkania grupowe z trenerem personalnym /fizjoterapeutą:
  • Indoor cycling – trening odchudzający na rowerze - 1 raz w tygodniu przez 5 miesięcy; Trening funkcjonalny - 1 raz w tygodniu przez 5 miesięcy;
  • Zajęcia z fizjoterapeutą - 1 raz w miesiącu przez 5 miesięcy.
 • Warsztaty kulinarne - 2 spotkania dla każdej z grup (w trakcie cyklu zajęć),

Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

Projekt skierowany jest do:

  • mieszkańców miasta Białegostoku; 
  • osób z potwierdzoną otyłością  BMI ≥30; 
  • osób w wieku 25 40 lat (25 osób);
  • osób w wieku 41 – 60 lat (25 osób);
  • osób nie posiadających przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania aktywności fizycznej; 
  • osób chcących podnieść stan wiedzy na temat konsekwencji otyłości, znajomości zasad prawidłowego żywienia oraz wprowadzenie trwałych zmian w nawykach żywieniowych; 
  • osób, które sumiennie będą uczęszczały na zajęcia wg zaplanowanego harmonogramu. 

Aby wziąć udział w Projekcie należy wysłać zgłoszenie w terminie 17-19 luty 2020 r. na adres mailowy: grupawsparcia@um.bialystok.pl bądź złożyć osobiście  w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1, pok. nr 10 (w godz. pracy Urzędu Miejskiego – poniedziałek 800 – 1700, wtorek – piątek 730 - 1530).

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Druki można pobrać na stronie www.bialystok.pl zakładka ochrona zdrowia lub w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  w Białymstoku przy ul. Bema 60/1. Przystąpienie do Projektu jest równoznaczne  z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Projekcie.

Karta rekrutacyjna 25+

rozmiar: 264,28 KB PDF pobierz

Karta rekrutacyjna 40+

rozmiar: 259,6 KB PDF pobierz

Klauzula Informacyjna

rozmiar: 258,08 KB PDF pobierz

Regulamin Projektu

rozmiar: 140,69 KB PDF pobierz
Do góry