• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Laureaci Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli za 2021/2022

Dodana: 22.06.2022 11:45

Kategorie: Kultura

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury za działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury przyznawana jest nauczycielom – animatorom życia kulturalnego, którzy działając w jednostkach oświatowych na terenie Białegostoku, wzbogacają ofertę kulturalną miasta. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych i artystycznych.

Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości – termin przyjmowania wniosków upłynął 31 maja 2022 r.  Kapituła powołana Zarządzeniem Nr 504/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 czerwca 2022 roku, której przewodniczył Pan Łukasz Prokorym rekomendowała do Nagrody następujących kandydatów: 

- w kategorii nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych:

 1. Annę Kondracką (nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, za całokształt dotychczasowej działalności);
 2. Urszulę Agnieszkę Marciniak-Bagińską (nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi, za całokształt dotychczasowej działalności);
 3. Grażynę Wołkowycką-Tomaszuk (nauczyciel muzyki, dyrygent chóru, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 44, za całokształt dotychczasowej działalności);
 4. Katarzynę Breczko (nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 9, za skomponowanie i nagranie w formie teledysku autorskiej piosenki „Sercem z Ukrainą”);
 5. Jolantę Drużyńską (nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 47, za całokształt dotychczasowej działalności);

 - w kategorii nauczycieli szkół ponadpodstawowych i artystycznych:

 1. Ewę Głażewską-Kalenik (nauczyciel instruktor warsztatów chóralnych, nauczyciel muzyki i instruktor Chóru Miasta Białegostoku i Undecimo w XI Liceum Ogólnokształcącym, za całokształt dotychczasowej działalności);
 2. Martę Pawłowską-Banach (nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym, za organizację Młodzieżowego Festiwalu Twórczości Agnieszki Osieckiej – ogólnopolskiego konkursu wokalno-recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz Gazetkę WI-FI redagowaną przez uczniów i publikowaną na stronie szkoły);
 3. Ewę Muszkatel (nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym, za organizację Młodzieżowego Festiwalu Twórczości Agnieszki Osieckiej – ogólnopolskiego konkursu wokalno-recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych);
 4. Urszulę Jarończyk (nauczyciel wychowania fizycznego, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy) i Dorotę Walaszczyk (nauczyciel zajęć kształtujących kreatywność, przysposobienia do pracy w Zespole Szkół nr 16, nagroda zbiorowa, za całokształt dotychczasowej działalności).

Uwzględniając opinię Kapituły Prezydent Miasta przyznał Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury za działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022:

- w kategorii nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych:

 1. Pani Annie Kondrackiej
 2. Pani Urszuli Agnieszce Marciniak-Bagińskiej
 3. Pani Grażynie Wołkowyckiej-Tomaszuk
 4. Pani Katarzynie Breczko
 5. Pani Jolancie Drużyńskiej

- w kategorii nauczycieli szkół ponadpodstawowych i artystycznych:

 1. Pani Ewie Głażewskiej-Kalenik
 2. Pani Marcie Pawłowskiej-Banach
 3. Pani Ewie Muszkatel
 4. Pani Urszuli Jarończyk i Dorocie Walaszczyk
Do góry