Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Laureaci Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury za działalność kulturalną w roku szkolnym 2020/2021

Dodana: 14.07.2021 13:46

Kategorie: Kultura

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury za działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury przyznawana jest nauczycielom – animatorom życia kulturalnego, którzy działając w jednostkach oświatowych na terenie Białegostoku, wzbogacają ofertę kulturalną miasta. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych i artystycznych.

Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości – termin przyjmowania wniosków upłynął 31 maja 2021 r.  Kapituła powołana Zarządzeniem Nr 410/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 maja 2021 roku, której przewodniczył Pan Łukasz Prokorym rekomendowała do Nagrody następujących kandydatów: 

- w kategorii nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych:

 1. Panią Ewę Jerzykowską-Zagórską (nauczyciel języka polskiego, instruktor tańca, instruktor teatralny w Szkole Podstawowej nr 9, za całokształt dotychczasowej działalności);
 2. Panią Urszulę Morawską (nauczyciel języka polskiego i angielskiego, instruktor teatralny w Szkole Podstawowej nr 9, za całokształt dotychczasowej działalności);
 3. Panią Katarzynę Urszulę Harasimowicz (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii w Szkole Podstawowej nr 28, za całokształt dotychczasowej działalności);
 4. Panią Joannę Rutkowską (nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 47, za całokształt dotychczasowej działalności);
 5. Panią Izabelę Skup (nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 47, za całokształt dotychczasowej działalności);
 6. Panią Annę Żukowską (instruktor teatru, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 21, za całokształt dotychczasowej działalności);
 7. Panią Renatę Trochim (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 21, za całokształt dotychczasowej działalności);
 8. Pana Huberta Bajko (nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 21, za całokształt dotychczasowej działalności);

- w kategorii nauczycieli szkół ponadpodstawowych i artystycznych:

 1. Panią Urszulę Pawłowską (nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, przysposobienia do pracy w Zespole Szkół nr 16, za całokształt dotychczasowej działalności);
 2. Panią Marię Bondar (nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, funkcjonowania osobistego i społecznego, bibliotekarz w Zespole Szkół Nr 16, za całokształt dotychczasowej działalności);
 3. Panią Anetę Ewę Kaliściak (nauczyciel bibliotekarz w I Liceum Ogólnokształcącym, za działanie przeciw osamotnieniu i depresji poprzez aktywizowanie młodzieży artystycznie w czasie pracy zdalnej w roku szkolnym 2020/2021).

Uwzględniając opinię Kapituły Prezydent Miasta Białegostoku przyznał Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury za działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021:

- w kategorii nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych:

 1. Pani Ewie Jerzykowskiej-Zagórskiej
 2. Pani Urszuli Morawskiej
 3. Pani Katarzynie Urszuli Harasimowicz
 4. Pani Joannie Rutkowskiej
 5. Pani Izabeli Skup
 6. Pani Annie Żukowskiej
 7. Pani Renacie Trochim
 8. Panu Hubertowi Bajko

- kategorii nauczycieli szkół ponadpodstawowych i artystycznych:

 1. Pani Urszuli Pawłowskiej
 2. Pani Marii Bondar
 3. Pani Anecie Ewie Kaliściak
Do góry