• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konsultacje uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 6-letnich

Dodana: 30.11.2022 15:30

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w zakresie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

Opinie do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia  13 grudnia 2022 r.

Opinie można dostarczyć osobiście do siedziby Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, bądź przesłać na adres e-mail: dkakareko@um.bialystok.pl.

Ogłoszenie o konsultacjach (skan)

rozmiar: 867,24 KB PDF pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach (do odczytu)

rozmiar: 48,5 KB DOC pobierz

Projekt uchwały (skan)

rozmiar: 460,05 KB PDF pobierz

Projekt uchwały (do odczytu)

rozmiar: 15,85 KB DOCX pobierz

Ankieta konsultacyjna (do odczytu)

rozmiar: 35 KB DOC pobierz
Do góry