• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konsultacje uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Dodana: 30.11.2022 09:20

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk Miasta Białegostoku na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Opinie do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 12 grudnia 2022 r. Opinie można przekazać listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, wrzucić do urny na dokumenty znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (urna jest dostępna w poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00, wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30) bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: awilenska@um.bialystok.pl.

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Ogłoszenie o konsultacjach (skan)

rozmiar: 68,85 KB PDF pobierz

Ogloszenie o konsultacjach (do odczytu)

rozmiar: 40,5 KB DOC pobierz

Uchwała - projekt (do odczytu)

rozmiar: 275,75 KB PDF pobierz

Ankieta konsultacyjna (do odczytu)

rozmiar: 33,5 KB DOC pobierz
Do góry