• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konsultacje społeczne uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 50 w Białymstoku

Dodana: 19.01.2023 14:40

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych Uchwałę Nr LXIII/885/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. Rady Miasta Białystok w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 50 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku poprzez zmianę jego siedziby.
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat zapisów zawartych w Uchwale Nr LXIII/885/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. Rady Miasta Białystok w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 50 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku poprzez zmianę jego siedziby.

Opinie do projektu należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 2 lutego 2023 r. Opinie można przekazać osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: edukacja@um.bialystok.pl.

Ogłoszenie o konsultacjach (skan)

rozmiar: 829,52 KB PDF pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach (do odczytu)

rozmiar: 43 KB DOC pobierz

Ankieta konsultacyjna (skan)

rozmiar: 214,75 KB PDF pobierz

Ankieta konsultacyjna (do odczytu)

rozmiar: 33,5 KB DOC pobierz

Uchwała (do odczytu)

rozmiar: 170,31 KB PDF pobierz
Do góry