• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt  uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Opinie do projektu można składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 22 lipca 2022 r. Opinie można dostarczyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: edukacja@um.bialystok.pl.

Ogłoszenie o konsultacjach

rozmiar: 842,99 KB PDF pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach do odczytu (do odczytu)

rozmiar: 38,5 KB DOC pobierz

Projekt uchwały

rozmiar: 510,56 KB PDF pobierz

Ankieta konsultacyjna

rozmiar: 33,5 KB DOC pobierz
Do góry