• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

Opinie do projektu należy składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej do dnia 12 sierpnia 2022 r. Opinię można przekazać osobiście, listowanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: edukacja@um.bialystok.pl.

Ogłoszenie o konsultacjach

rozmiar: 564,71 KB PDF pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach (do odczytu)

rozmiar: 40 KB DOC pobierz

Ankieta konsultacyjna

rozmiar: 203,76 KB PDF pobierz

Ankieta konsultacyjna (do odczytu)

rozmiar: 33 KB DOC pobierz

Uchwała Sieć Przedszkola

rozmiar: 460 KB PDF pobierz
Do góry