Facebook icon
 • 200521 pano-1.jpg

Konsultacje społeczne dotyczące projektowania założeń Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok

Dodana: 06.12.2019 14:01

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczące projektowania założeń Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok. Konsultacje potrwają do 20 grudnia 2019 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

 • zbierania opinii przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl z dopiskiem „BO2021”;
 • zbierania opinii w formie pisemnej dostarczanych osobiście lub korespondencyjnie do Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  św. Rocha 3, 15-879 Białystok;
 • punktu konsultacyjnego w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. św. Rocha 3, pok. 6, otwartego w godzinach pracy urzędu.

Opinie można zgłaszać do 20 grudnia 2019 r. W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji zostanie zamieszczony raport.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W BIAŁYMSTOKU NA 2021 ROK

12 mln zł – kwota do dyspozycji mieszkańców Białegostoku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

HARMONOGRAM

marzec/kwiecień 2020 r.

składanie przez mieszkańców Białegostoku propozycji projektów

I połowa września 2020 r.

zakończenie weryfikacji zgłoszonych projektów
oraz ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania

I połowa października 2020r.

głosowanie mieszkańców Białegostoku

do końca października 2020 r.

ogłoszenie wyników głosowania

 

KATEGORIE PROJEKTÓW

 • projekty ogólnomiejskie oraz projekty osiedlowe;
 • projekty zlokalizowane na terenie placówek szkolno-wychowawczych mogą być składane wyłącznie w ramach projektów osiedlowych;

możliwość składania projektów „twardych” (o charakterze inwestycyjnym) oraz „miękkich” (np. warsztaty, festyny, itp.).

MAKSYMALNE KWOTY PROJEKTÓW

Rodzaje projektów

Limit środków

Max. wartość pojedynczego projektu „twardego”

Max. wartość pojedynczego projektu „miękkiego”

Projekt ogólnomiejski

4 mln zł

1 mln zł

25 tys. zł

Projekt osiedlowy

8 mln zł

500 tys. zł

25 tys. zł

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

 • w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez wysłanie skanu na adres e-mailowy;
 • przy wykorzystaniu określonego formularza zgłoszeniowego;
 • wymagana liczba osób popierających projekt – 2 mieszkańców Białegostoku.

WERYFIKACJA PROJEKTÓW

3 etapy weryfikacji: ogólna, szczegółowa oraz ostateczna. Weryfikacji ostatecznej dokonuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który przekazuje rekomendacje do akceptacji Prezydenta Miasta Białegostoku.

ODWOŁANIE

Projektodawcy przysługuje prawo do złożenia do Prezydenta Miasta Białegostoku odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania w terminie 7 dni od poinformowania.

GŁOSOWANIE

 • w formie papierowej w wyznaczonych punktach oraz mobilnym punkcie do głosowania;
 • w formie elektronicznej poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na miejskiej stronie internetowej;
 • nadanie unikalnego identyfikatora dla papierowych kart do głosowania;
 • maksymalna liczba głosów, które może oddać mieszkaniec na karcie do głosowania – 4.

USTALENIE WYNIKÓW

Do realizacji przeznaczone zostaną projekty, które uzyskają kolejno największą liczbę ważnych głosów na 2 listach rankingowych (osobnych dla każdej kategorii), aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla poszczególnych kategorii projektów.

Raport z konsultacji.doc

rozmiar: 78,5 KB DOC pobierz

Raport z konsultacji.pdf

rozmiar: 112,15 KB PDF pobierz

Uchwała VII/111/19 z DzU2019 akt obowiązujący

rozmiar: 829,02 KB PDF pobierz

Założenia BO 2021

rozmiar: 621,59 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 1069/19 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących projektowania założeń Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok

rozmiar: 435,39 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 1069/19 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących projektowania założeń Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok (do odczytu)

rozmiar: 32 KB DOC pobierz
Do góry