Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Konsultacje projektu rewaloryzacji Parku Planty

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące rewaloryzacji zabytkowego Parku Planty w Białymstoku. Konsultacje trwają od dziś (11 lutego) do 24 lutego 2020 r.  

Konsultacje społeczne dotyczące rewaloryzacji zabytkowego Parku Planty odbywają się w terminie od 11 do 24 lutego 2020 r. Są one przeprowadzane za pomocą specjalnie przygotowanych ankiet dostępnych na www.bialystok.pl i www.cas.bialystok.pl oraz w wyznaczonych punktach:
– siedzibie Kancelarii Ogólnej Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego, przy ul. Słonimskiej 1,
– siedzibie Departamentu Inwestycji, przy ul. Składowej 11,
– siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego, przy ul. św. Rocha 3.

W tych lokalizacjach można wrzucać do urn wypełnione ankiety. Wypełniony dokument można też przesłać mailowo (w formacie .pdf lub .jpg) na adres: konsultacje@um.bialystok.pl w temacie wiadomości wpisując „Konsultacje Park Planty”. Opinie będzie można również zgłosić podczas otwartych spotkań 18 lutego (wtorek) i 20 lutego (czwartek) o godzinie 17:00, które odbędą się w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3. Zachęcamy także do udziału w dyżurze konsultacyjnym 13 lutego (czwartek) w godzinach 7:30-15:30 w siedzibie Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są:

  • mieszkańcy Białegostoku,
  • organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest:

  • poznanie opinii mieszkańców i organizacji pozarządowych dotyczących projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Planty,
  • poznanie potrzeb w zakresie działań kulturalno-edukacyjnych na tym obszarze,
  • uzyskanie informacji niezbędnych do ubiegania się przez Miasto Białystok o dofinansowanie z Programu „Kultura”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

 W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji zostanie opublikowany raport.

Zarządzenie Nr 75 20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Parku Planty (skan)

rozmiar: 135,75 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 75 20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Parku Planty (do odczytu)

rozmiar: 23,69 KB DOCX pobierz

Notatka informacyjna dotycząca konsultacji (skan)

rozmiar: 211,56 KB PDF pobierz

Notatka informacyjna dotycząca konsultacji (do odczytu)

rozmiar: 19,94 KB DOCX pobierz

Ankieta do konsultacji społecznych Park Planty (skan)

rozmiar: 857,96 KB PDF pobierz

Ankieta do konsultacji społecznych Park Planty (do odczytu)

rozmiar: 54,22 KB DOCX pobierz

kwietniki

rozmiar: 3,54 MB JPG pobierz

muszla koncertowa

rozmiar: 4,9 MB PDF pobierz

Park Planty - schemat

rozmiar: 1,25 MB PDF pobierz

Park Planty obszar konsultowany

rozmiar: 3,91 MB JPG pobierz

projekt muszla koncertowa rys. 1

rozmiar: 3,05 MB PDF pobierz

projekt muszla koncertowa rys. 2

rozmiar: 1,18 MB PDF pobierz

różanka

rozmiar: 1,7 MB JPG pobierz
Do góry