• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konkurs ofert "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2024"

Dodana: 10.05.2024 09:03

Prezydent Miasta Białegostoku Zarządzeniem Nr 443/24 z dnia 07 maja 2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2024".

Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta Białegostoku w czasie ferii letnich w 2024 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Prezydent Miasta Białegostoku na realizację zadania przeznaczył dotację celową w kwocie 141 000,00 zł.

Zarządzenie Nr 443/24 Ogłoszenie konkursu (do odczytu)

rozmiar: 153.5 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 443/24 Ogłoszenie konkursu (skan)

rozmiar: 4.43 MB PDF pobierz

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia (do odczytu)

rozmiar: 28 KB DOC pobierz

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia (skan)

rozmiar: 280.67 KB PDF pobierz

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia (do odczytu)

rozmiar: 28 KB DOC pobierz

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia (skan)

rozmiar: 287.22 KB PDF pobierz

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia (do odczytu)

rozmiar: 26.5 KB DOC pobierz

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia (skan)

rozmiar: 258.88 KB PDF pobierz
Do góry