• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konkurs ofert na prowadzenie sezonowego punktu informacji turystycznej w Mieście Białystok rozstrzygnięty

Dodana: 14.04.2023 11:35

Kategorie: Turystyka

Prezydent Miasta Białegostoku Zarządzeniem Nr 336/23 z 13 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, pn. Prowadzenie sezonowego punktu Informacji Turystycznej w Mieście Białystok.

W niniejszym konkursie zostały złożone 2 oferty, z czego jedna przeszła negatywnie ocenę formalną. Kwota zaplanowana w konkursie wynosiła 100 000 zł.

Prezydent Miasta Białegostoku przyznał jedną dotację na całą kwotę 100 000 zł.   

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Ocena formalna

Przyznana wysokość dotacji (w zł)

1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku

Witamy w Białymstoku!

Pozytywna ocena formalna

(89 pkt)

100 000 zł  

2

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej", www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl, www.FestiwalZubra.pl, www.ForestFestival.Eu

Negatywna ocena formalna

 

Do góry