Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konkurs na realizację zadania pn. „Dom kultury na Osiedlu Słoneczny Stok” rozstrzygnięty

Dodana: 28.12.2021 10:23

Kategorie: Kultura

W dniu 23 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta Białegostoku na podstawie Zarządzenia nr 1044/21 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na realizację zadania publicznego pn. „Dom kultury na Osiedlu Słoneczny Stok”, planowanego do realizacji w latach 2022-2024.

Dostrzegając potrzebę kontynuowania działań kulturalnych na białostockich osiedlach, rozpoczętych w 2016 roku i prowadzonych przez 6 lat (w zorganizowanej formie) oraz biorąc pod uwagę Program polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”(PPK2018), przyjęty uchwałą nr LI/795/18 Rady Miasta Białystok z 18 czerwca 2018 r., który zadaniem strategicznym czyni zwiększenie poziomu kompetencji kulturowych mieszkańców, pogłębienie poziomu uczestnictwa w kulturze oraz rozwinięcie oferty kulturalnej na białostockich osiedlach - Prezydent Miasta Białegostoku w dniu 16 listopada 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Dom Kultury na Osiedlu Słoneczny Stok”.

Projekt ma na celu poszerzenie oferty działań/edukacji kulturalnej Miasta na Osiedlu Słoneczny i zaspokajanie potrzeb edukacji  kulturalnej mieszkańców Białegostoku w różnym wieku, w różnorodnej postaci, m.in. przez cykliczne zajęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania, koła zainteresowań, wystawy, koncerty.

Do dnia 16.12.2021 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na ww. konkurs wpłynęła 1 oferta. Udzielono dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na realizację projektu pn. „Pracownia Działań Kulturalnych”, w wysokości:

  1. 700 000 zł na rok 2022,
  2. 700 000 zł na rok 2023,
  3. 700 000 zł na rok 2024.

PSPiA KLANZA realizowało zadanie pn. „Pracownia działań kulturalnych”:

  • w latach 2016-2018, w ramach dotacji z budżetu miasta w wysokości 230 000 zł - 2016 r.; 200 000 zł - 2017 r.; 200 000 zł - 2018 r. oraz
  • w latach 2019-2021, w ramach dotacji z budżetu miasta w wysokości 400 000 zł każdorocznie.

 

Zarządzenie nr 1044_21

rozmiar: 301,58 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 1044_21 (do odczytu)

rozmiar: 31 KB DOC pobierz
Do góry