Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 81/2021

Dodana: 23.11.2021 12:08

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nr 81/2021 dotyczący nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ulicy Andromedy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerem 1225/6 o powierzchni 0,0261 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerami 1225/7 i 1226/5 lub 1478, z przeznaczeniem na poprawę warunków ich zagospodarowania. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 18 listopada 2021 r. do dnia 9 grudnia 2021 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 909/21 - wykaz nr 81/2021 (skan)

rozmiar: 49,69 KB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 909/21 - wykaz nr 81/2021 (do odczytu)

rozmiar: 21,71 KB DOCX pobierz
Do góry