• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 69/2022

Dodana: 22.09.2022 09:20

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nr 69/2022 dotyczący nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 16 – Wygoda numerem 1646/3 o pow. 0,0781 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 20 września 2022 r. do dnia 11 października 2022 r.

Załącznik do zarządzenia nr 1066/22 - wykaz nr 69/2022 (do odczytu)

rozmiar: 19,27 KB DOCX pobierz

Załącznik do zarządzenia nr 1066/22 - wykaz nr 69/2022 (skan)

rozmiar: 750,93 KB PDF pobierz
Do góry