• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 54/2022

Dodana: 26.07.2022 11:40

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nr 54/2022 dotyczący przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 9 – Nowe Miasto numerem 135/3 o powierzchni 0,0074 ha, w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 9 – Nowe Miasto numerami 136/1 lub 135/4 lub 153/2. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 26 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Załącznik do zarządzenia nr 878/22 - wykaz nr 54/2022 (skan)

rozmiar: 663,91 KB PDF pobierz

Załącznik do zarządzenia nr 878/22 - wykaz nr 54/2022 (do odczytu)

rozmiar: 22,3 KB DOCX pobierz
Do góry