• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 46/2022

Dodana: 17.06.2022 09:10

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nr 46/2022 dotyczący nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście numerami 1690/166 o pow. 0,0091 ha i 1690/170 o pow. 0,0409 ha, o łącznej powierzchni 0,0500 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową oraz mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 13 czerwca 2022 r. do dnia 04 lipca 2022 r.

 

Załącznik do zarządzenia nr 546/22 - wykaz nr 46/2022 (skan)

rozmiar: 737,59 KB PDF pobierz

Załącznik do zarządzenia nr 546/22 - wykaz nr 46/2022 (do odczytu)

rozmiar: 22,97 KB DOCX pobierz
Do góry