• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 44/2022

Dodana: 14.06.2022 08:50

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nr 44/2022 dotyczący przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście  numerem 628/4 o powierzchni 0,1308 ha, w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście  numerami 627/2 lub 630, z przeznaczeniem na poprawę warunków ich zagospodarowania. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 13.06.2022 r. do dnia 04.07.2022 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 542/22 – wykaz nr 44/2022 (skan)

rozmiar: 654,28 KB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 542/22 – wykaz nr 44/2022 (do odczytu)

rozmiar: 22,55 KB DOCX pobierz
Do góry