• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 43/2022

Dodana: 17.06.2022 13:45

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nr 43/2022 dotyczący przeznaczenia do łącznego zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 – Starosielce Płn.  numerami 779/2 o pow. 0,0232 ha i 800/4 o pow. 0,0155 ha oraz stanowiącej własność Miasta Białystok, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 – Starosielce Płn. numerem 794/5 o pow. 0,0645 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 – Starosielce Płn.  numerami 778/2 i 800/3. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 17.06.2022 r. do dnia 08.07.2022 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 559/22 – wykaz nr 43/2022 (skan)

rozmiar: 772,63 KB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 559/22 – wykaz nr 43/2022 (do odczytu)

rozmiar: 21,21 KB DOCX pobierz
Do góry