• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 42/2024

Dodana: 08.07.2024 13:09

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku został zamieszczony wykaz nr 42/2024 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, położonych w Białymstoku, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 – Starosielce Płn. numerami: 795/4 o pow. 0,1286 ha, 796/2 o pow. 0,0526 ha, 797/2 o pow. 0,2927 ha, 798/2 o pow. 0,1648 ha, 799/6 o pow. 0,0439 ha, 1005/4 o pow. 0,0135 ha, 1005/16 o pow. 0,0287 ha i 1005/18 o pow. 0,0362 ha, tj. o łącznej pow. 0,7610 ha, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 03 lipca 2024 r. do dnia 24 lipca 2024 r.

Do góry