• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 41/2024

Dodana: 03.07.2024 14:31

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku został zamieszczony wykaz nr 41/2024 dotyczący przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 – Bacieczki numerami 1224/4 o powierzchni 0,0219 ha, 1224/8 o powierzchni 0,0078 ha i 1225/3 o powierzchni 0,0104 ha tj. o łącznej powierzchni 0,0401 ha, w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obr. 1 – Bacieczki numerami 1223/4 oraz 1225/4 i 1226/3 (jeden właściciel) z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 18 lipca 2024 r.

Do góry