• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 35/2023

Dodana: 22.05.2023 09:35

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku został zamieszczony wykaz nr 35/2023 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerem 951/1 o pow. 0,3816 ha. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od 22 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.

Do góry