• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym wykazie nr 15/2023

Dodana: 17.03.2023 08:50

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku został zamieszczony wykaz nr 15/2023 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerem 1335/4 o pow. 0,0414 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 6 – Starosielce Płd. numerami 1336/6, 1336/1, 1336/3, 1337/1, 1331/1. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od 17 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r.

Do góry