• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o wywieszonym Wykazie nr 10/2024

Dodana: 11.07.2024 08:27

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku działający jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od 11 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r., oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Wykaz nr 10/2024 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Białymstoku przy ul. Przędzalnianej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 - Bacieczki jako działki o numerach ewidencyjnych 337/53 o pow. 0,0448 ha i 337/56 o pow.  0,1277 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Wykaz nr 10/2024 (do odczytu)

rozmiar: 17.61 KB DOCX pobierz

Wykaz nr 10/2024 (skan)

rozmiar: 602.36 KB PDF pobierz
Do góry