Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe – etap I oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne

Dodana: 15.10.2021 10:28

Informacja o uchwaleniu:

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) – etap I

oraz

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Zabłudowskiej i Stoczni Gdańskiej

Informujmy, że w dniu 20 września 2021 r. Rada Miasta Białystok uchwaliła:

1. uchwałą Nr XLIII/618/21 - zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Młynowej i Cieszyńskiej) – etap I, obejmującą teren położony u zbiegu ulic: Kijowskiej i Młynowej;

2. uchwałą Nr XLIII/619/21 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Zabłudowskiej i Stoczni Gdańskiej, obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami: Zabłudowską, Stoczni Gdańskiej i Wodną oraz doliną cieku spod Zagórek.

Wymienione wyżej uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 27 września 2021 r. pod poz. 3613 i 3614. Dokumenty obowiązują od 12 października 2021 r.

Z ww. dokumentami oraz podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w Departamencie Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11 w pokojach: 211 oraz 217 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty są dostępne również na stronie internetowej: www.gisbialystok.pl.

Więcej na stronie BIP.

Do góry